VA-advocatenkantoor
Advocatenkantoor Van Aken, bijstand en advies in juridische procedures

VA-Advocatenkantoor

Transparante tarieven van het advocatenkantoor, zijn de basis van vertrouwen

 

*Het uurtarief kan aan de hand van bepaalde coëfficiënten worden aangepast. Denk hierbij aan de complexiteit van het dossier, spoedeisendheid, soort recht, het behaalde resultaat.
 

OF

*te bespreken op de eerste consultatie
 

 

Transparante tarieven

Het kantoor streeft naar een eerlijke, correcte en transparante begroting van de kosten- en ereloonstaat. Bij de eerste vrijblijvende consultatie wordt het ereloon steeds besproken.

Naast een aantal vaste en variabele kosten wordt gewerkt tegen een basis-uurtarief van 120 euro. Het uurtarief kan aan de hand van bepaalde coëfficiënten worden aangepast. Denk hierbij aan de complexiteit van het dossier, spoedeisendheid, soort recht, het behaalde resultaat.

In het kader van de transparantie zullen in de loop van de behandeling van het dossier voorschotten worden gevraagd in proportie met de verwachte eind-ereloonstaat. De voorschotten worden evident in mindering genomen op de eindstaat.

Het advocatenkantoor houdt gedetailleerd bij hoeveel tijd er wordt gespendeerd aan uw zaak, zodat op verzoek steeds kan worden nagegaan welke prestaties er werden verricht. Deze manier van werken garandeert dat steeds wordt gefactureerd in functie van effectief geleverde prestaties.